โซน A (บ้าน 2 ชั้น)

ชั้น 1

โถงทางเข้า ขนาด 3.4 x 4.8 x 2.8

 

ห้องรับแขก ขนาด 3.4 x 4.8 x 2.8

 

ห้องปูน ขนาด 3.3 x 4.4 x 2.6

 

ชั้น 2

โถงกลาง ขนาด 3.0 x 5.1 x 2.7

 

 ห้องนอน ขนาด 4 .0 x 4.4 x 2.7

 

ห้องดอกไม้ ขนาด 4.5 x 4.4 x 2.7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *